Thủ tục cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự
Last updated: 12-07-2007 04:07 | Source: click here

Thực hiện theo Nghị định 08/2001/NĐ-CP ngày 22/02/2001 của Chính phủ quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và Thông tư số 02/TT-BCA ngày 4/5/2001 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện Nghị định 08/CP.

 

I. THỦ TỤC GIẤY TỜ:

Thủ tục giấy tờ cấp “Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự” gồm:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về ANTT (mẫu ĐD1 của cơ quan Công an).

 • Bản phô tô công chứng “Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh”, “Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động” hoặc “Giấy phép đầu tư” của cơ sở và giấy tờ khác của các ngành chức năng.

 • Bản khai lý lịch của người đứng đầu hoặc người đại diện hợp pháp của cơ sở (mẫu ĐD2) có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan quản lý trực tiếp.

 • Danh sách người làm việc trong cơ sở hoặc bộ phận ngành, nghề kinh doanh có điều kiện của cơ sở (mẫu ĐD3)

 • Sơ đồ khu vực sản xuất, kinh doanh của cơ sở.

 • Giấy chứng nhận hoặc biên bản kiểm tra xác nhận đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy.

Thủ tục ký cam kết thực hiện các điều kiện về an ninh trật tự gồm:

 • Bản cam kết thực hiện các điều kiện về an ninh trật tự (mẫu ĐD4).

 • Bản phôtô công chứng “Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh”, “Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động” hoặc “Giấy phép đầu tư” của cơ sở và giấy tờ khác của các ngành chức năng.

 • Bản khai lý lịch người đứng đầu hoặc người đại diện hợp pháp của cơ sở (mẫu ĐD2) hoặc bản khai nhân sự (mẫu ĐD2B) có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan quản lý trực tiếp.

 • Danh sách người làm việc trong cơ sở hoặc bộ phận ngành, nghề kinh doanh có điều kiện của cơ sở (mẫu ĐD3).

 • Sơ đồ khu vực sản xuất, kinh doanh của cơ sở.

 • Biên bản kiểm tra xác nhận đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy của cơ quan Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy có thẩm quyền.

Thủ tục cấp “Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT” để hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ gồm:

 • Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT (mẫu BV1).

 • Hồ sơ gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc đề nghị bổ sung ngành nghề kinh doanh dịch vụ bảo vệ.
  Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được phép hoạt động trước khi ban hành NĐ14/2001/NĐ-CP thì phải có bản sao giấy phép đầu tư, bản sao điều lệ công ty đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (khi nộp bản sao phải xuất trình bản gốc để kiểm tra).

 • Danh sách và lý lịch của sáng lập viên và những người dự kiến giữ các chức vụ chủ chốt của doanh nghiệp (có ảnh và xác nhận của Công an xã, phường, thị trấn nơi cư trú).
  Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã có giấy phép hoạt động trước khi ban hành NĐ14/2001/NĐ-CP thì trong hồ sơ phải có bản khai nhân sự (mẫu BV2), bản photocopy hộ chiếu của người đứng đầu hoặc đại diện hợp pháp của doanh nghiệp đó. Nếu là doanh nghiệp liên doanh phải có thêm lý lịch (có ảnh và xác nhận của công an xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú) của những người Việt Nam giữ các chức vụ chủ chốt trong doanh nghiệp.

 • Quy chế về tổ chức và hoạt động, phạm vi, quy mô kinh doanh dịch vụ bảo vệ.

II. THỜI GIAN TRẢ KẾT QUẢ:

 • Giải quyết trong ngày đối với các trường hợp ký xác nhận vào bản cam kết thực hiện các quy định điều kiện về ANTT.

 • Không quá 10 ngày làm việc: Đối với giải quyết cấp “Giấy xác nhận đủ điều kiện về ANTT”

 • Không quá 15 ngày làm việc: Đối với cấp “Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT” để hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ.

 • Cơ quan Công an tiếp nhận hồ sơ tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày nghỉ lễ theo Luật lao động).

III. LỆ PHÍ

 • Thu theo đúng Thông tư số 124 /TT-BTC ngày 18/12/2003 của Bộ tài chính. Lệ phí cấp “Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự”: 100.000đ/tổ chức kinh doanh và 50.000đ/cá nhân kinh doanh.

 • Thu theo đúng Thông tư số 78/TT-BTC ngày 11/9/2002 của Bộ Tài chính. Lệ phí cấp “Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT” để hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ: 100.000đ/lần cấp/doanh nghiệp.

 • Không thu lệ phí khi ký cam kết thực hiện các quy định về an ninh trật tự để làm nghề kinh doanh có điều kiện của tổ chức, cá nhân.
   

Nguồn tư liệu Web site công an tỉnh Thanh Hóa: http://www.conganthanhhoa.gov.vn/